Zwrot produktów 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.   

 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania.  

  

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu: 

Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie na adres: 

  

Studio Mody Michał Pawełczak 

Tuszyńska 72/74 /i67 

95-030 Rzgów 

  

                                                          

Dołącz do przesyłki formularz zwrotu (na dole strony), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.                                                                                                                                                    

ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony.                                                                               

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.  

  

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki. 

FORMULARZ ZWROTU